fredag 1. april 2011

Hva er grafikk?

HVA ER ET GRAFISK BLAD?
Et grafisk blad er et avtrykk av en treplate, metallplate, stein eller annet materiale hvor kunstneren selv har skapt sitt bilde. Før avtrykket blir laget, har kunstneren bearbeidet platen og deretter fargelagt hele eller deler av den. Bearbeidingen kan bestå i at man skjærer i platen, tegner på den eller behandler den kjemisk. Hvert trykk er et originalt kunstverk. Grafiske blad faller i tre grupper: høytrykk, dyptrykk og plantrykk.
HØYTRYKK
Her legges trykksverten på platen med en valse. Derfor kommer det bare farge på de høytliggende delene av platen. Det grafiske bladet blir et avtrykk av disse åsryggene. Tresnitt og linoleumssnitt er høytrykk.
DYPTRYKK
Her legges det trykksverte på hele platen. Sverten fjernes deretter fra delene av platen som ikke er nedsenket. Det grafiske bladet blir et avtrykk av "dalførene" i platen. Kobberstikk, koldnål, mezzotint, etsning, akvatint og fotogravyr er dyptrykk.
PLANTRYKK
Her legges det trykksverte på en plate hvor det på forhånd er tegnet med et fettholdig materiale. Teknikken baserer seg på at olje og vann avviser hverandre. Det grafiske bladet gjenspeiler samspillet mellom trykksverten og den opprinnelige tegningen. Offset og litografi er plantrykk.
MER OM GRAFIKK
For å si litt mer om nyansene innen grafikk, er det interessant å trekke fram benevnelsen "blandings-teknikker", som er samlebenevnelsen som omfatter mange tekniske muligheter og kombinasjonsmuligheter. Det omfatter bl.a materialtrykk, der relieffet står sentralt. Det kan være maleri kombinert med serigrafi, gouache med fotooverføring eller tresnitt med monotypi eller sjablongtrykk. 
Grafikken har utviklet seg mye siden 70-tallet. I dag er mange grafikere mer opptatt av eksperimenter, prosess og det umiddelbare, enn store opplag og idéen om "Grafikken ut til folket". Dette er kanskje symptomatisk for den tiden vi lever i med raske forandringer og utålmodighet. 
Den data- og fotobaserte grafikken gjør seg stadig mer gjeldende. Kunstnere skriver ut sine bilder fra sin printer, på ulike typer papir, eller får laget storformater på f.eks lerret. Fotoprogrammer eller tegneprogrammer brukes direkte for å lage disse datagenererte bildene, eller indirekte, da kunstneren også kan jobbe videre med et motiv f.eks i fotogravure eller silketrykk. Fotogravure er en dyptrykksmetode. Silketrykk er plantrykk.
ETISKE NORMER
Nordisk Grafikk Union vedtok i 1975  seks punkter med etiske retningslinjer om kunstnernes forhold til reproduksjoner og grafikk. Som et resultat av den digitale revolusjon og kravene til relevant kundeopplysning, ble det vedtatt på Norske Grafikeres Generalforsamling i 2006 å utvide disse gjeldende retningslinjer med ytterligere fem punkter. Samlet utgjør retningslinjene Norske Grafikeres etiske normer for kunstgrafikk. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar